2fast 2 dangerous

מבחינתנו, רכיבה על אופנוע לא נמדדת לפי מהירות אלא לפי קצב.
מה ההבדל?
מהירות היא מספר אבסולוטי כלשהו. קצב הוא יחסי לשאר התנועה ולתנאי הדרך. בקורס הראשון שלנו בסדרת ההישרדות לרוכב הכביש אנו ממליצים, אם אפשר ונוח לכם, לרכוב בסביבות 10 אחוזים מהר מקצב התנועה. כן, גם בכביש 6. כן, גם בתנועה העירונית. למה? בקצרה, כדי שאתם תנהלו את הסיטואציות ותוכלו להתעסק במה שקורה מלפנים.

אבל, הרבה מאיתנו רוכבים מהר בהרבה מקצב התנועה. אז מתי זה מהר מדי?
רוכבים בכביש הציבורי חייבים לשמור תמיד על שתי תוכניות תגובה למקרה בו שוב נהגי רכב "מנסים", לא במודע, להתנקש בנו. תוכניות התגובה יכולות להיות החלפת נתיב, חמיקה, בלימה ולעיתים אפילו עוד גז.
אם הגעתם למצב בו יש לכם רק תוכנית אחת, קו התקדמות אחד ללא גיבוי, אתם מהירים מדי ביחס לתנועה! ומסתכנים מאוד.

אז תנו גז, אבל עם תכנון.
שלכם,
דור, מדריך רכיבה בפרוריידינג.

מעונין בקורסים שלנו?

השאר פרטים ונחזור אליך:

הקורסים שלנו

להפוך את הרכיבה לבטוחה יותר עבורך