ProDual

דו-שימושיים – חצי הכוס הריקה או חצי הכוס המלאה?!
יש הנוטים להתייחס אל הדו-שימושיים הכבדים כאופנועים גדולים, מסורבלים וחסרי זריזות. "עם כל המשקל הזה לשטח?!" זאת שאלה שאנחנו כבר רגילים להתמודד איתה תוך כדי חצי עיוות של השפתיים והפניית מבט קלה…מה לעשות שרוכבי הדו"ש יודעים משהו שהאחרים עוד לא למדו.
ויחד עם זאת, משימת השליטה באופנוע בעל משקל מכובד ומרכז כובד גבוה, והמיומנות בפיקוד מדויק על גבו לטובת יכולת עבירות טובה מעבר לשבילים – אינן פשוטות או טבעיות אך בהחלט מוגדרות כמיומנויות נרכשות.

מטרת הקורס
קורס רכיבת שטח לדו-שימושיים כבדים עושה לך סדר בתוך כל בליל הטכניקות לרכיבת שטח – וממקד אותך בטכניקות הרלוונטיות לאופנועי דו"ש כבדים. לא כל מה שעובד על אופנוע שטח של 120 ק"ג עם צמיגי קוביות – נכון ומתאים עבורך כשאתה מפטרל בשטח עם כ- 300 ק"ג על צמיגים דו-שימושיים…
אך שוב, הטכניקה מגיעה מאיפשהו, ואצלנו תדע להבחין במדויק במצב אליו נקלעת ומהי הטכניקה המתאימה תוך התחשבות ביכולת הרכיבה וסוג הקטגוריה אליה האופנוע שייך.

נושאים הנלמדים ומתורגלים בקורס:

  • תנוחות רכיבה – תפקיד גוף הרוכב
  • בלימה בשטח – איך כמה ולמה (ניתוק ABS)
  • שיווי משקל – עמוד השדרה של השליטה
  • פניות – מה עושים?
  • מתי לשבת ומתי לעמוד – מהי עמידה נכונה
  • עליות ומורדות – בתנאי אחיזה משתנים
  • חוק המיתלים – הבנה ויישום
  • תרגיל מסכם – יישום וביטוי לשליטה שנרכשה

 

משך הקורס:

כ7 שעות, 8:00-15:00.

מעונין בקורסים שלנו?

השאר פרטים ונחזור אליך:

הקורסים שלנו

זה לא שאתה לא יודע לרכב, אבל תמיד טוב להתמקצע!