Pro-2

קורס pro -2 הינו השלב השני מבין שלושת השלבים בחבילת ההדרכה של פרוריידינג ישראל בע"מ, ומהווה המשך ישיר לקורס PRO-1 במגרש הסטרילי – שהרי החיים שלנו ברכיבה אינם סטריליים ומתקיימים בסביבה הציבורית, בה במקביל למיומנויות השליטה בכלי עצמו עלינו לנהל ולתכנן את "תא הרכיבה" אשר לתוכו אנו מתקדמים. 

מטרת הקורס:
הקניית מיומנות רכיבה וקודי רכיבה לרוכב החווה את הרכיבה בכבישים בין עירוניים כחלק מחיי היומיום ברכיבות המנהלתיות ו/או כחלק מתרבות הפנאי ברכיבות טיולים ומסעות כבודד או כקבוצה.

תכנים:
  • רכיבה בקבוצה, קודי התנהגות.
  • כבישים מהירים.
  • כבישים דו-סיטריים.
  • יציאה לעקיפה, דרכי ההתמודדות עם תנועה זוחלת.
  • מעבר צמתי T, הסכנות האורבות בצידי הדרך.
  • כבישים טכניים – התמקדות במקטע מפותל ביחס אישי
  • תכנון ההגעה לפניות - רדיוס / אחיזה / שדה ראיה / תפעול

ההדרכה מתבצעת בכבישים ציבוריים בין עירוניים / טכניים אשר נבחרו בקפידה על מנת לספק לך את התנאים האופטימליים לשיפור המיומנות הטכנית והאסטרטגית  בתכני הקורס, תוך כדי שמירה על בטיחות ברמה הגבוהה ביותר.

מחיר הקורס: 945  ש"ח
מסגרת הקורס: 8  שעות
מקום הקורס:  כבישים בין עירוניים, מרכז הארץ.

מעונין בקורסים שלנו?

השאר פרטים ונחזור אליך:

הקורסים שלנו

זה לא שאתה לא יודע לרכב, אבל תמיד טוב להתמקצע!