Pro-1

הקורס הראשון והבסיסי במערך הקורסים של פרוריידינג ישראל.

מטרת הקורס:

הכרת הכוחות הפועלים עלינו ועל האופנוע במהלך הרכיבה, הדגמה ותרגול של מיומנויות הרכיבה החשובות במצבי בלימה, חמיקה ממכשול והיגוי, תוך שמירה על אחיזה ויציבות מכסימלית. בין הנושאים החשובים:

  • תקשורת רוכב – אופנוע.

  • בלימה ובלימת חירום.

  • התחמקות ממכשול.

  • היגוי הפוך ומבוא לפניה.

משך הקורס כ 6 שעות, 8:00-14:00.

מקום הקורס:  מסלול המירוצים בכוכב יאיר , מגרש ברעננה או בתל אביב.

מעונין בקורסים שלנו?

השאר פרטים ונחזור אליך:

הקורסים שלנו

זה לא שאתה לא יודע לרכב, אבל תמיד טוב להתמקצע!